Sterkte Zwakte analyse manueel

Ter plaatste manueel uitgevoerd door EHBM met uw belangrijkste sleutelfiguren.

resultaat.JPGEen unieke kans om een "foto" te verkrijgen: " In welke ontwikkelingsfase men zich op dit ogenblik bevind ? ”.

HOE WERKT HET

 1. Neem contact met EHBM office om zo'n sterkte-zwakte rapport te bekomen.
  Bepaal een datum en uur, waar en wanneer deze analyse wordt uitgevoerd.
 2. Bij een kleine bedrijf is het mogelijk dat je dit alleen bent, het is evenwel wenselijk de belangrijkste sleutelfiguren uit te nodigen om deel te nemen zeker bij grotere bedrijven (+20 werknemers).
  De deelnemer moet zich niet voorbereiden voor deze analyse.
 3. Op de afgesproken datum en uur start de meeting onder begeleiding van de EHBM coach (Willy Smets):
  - de meeting start met informatie hoe dit proces verloopt, wat het doel is en hoe het rapport tot stand komt (ongeveer 15 minuten)
  - vervolgens zal de coach een aantal vragen (180) stellen waarop de sleutelfiguren in consensus een score zullen toekennen

  - aan elke vraag wordt 1 minuut besteed, om de vraag te begrijpen en om de score toe te kennen
  - er worden vooral geen discussies gehouden (die zullen plaatsvinden nadat het sterkte-zwakte rapport is bekomen)
  - dit proces zal ongeveer 2 a 3 uren duren
 4. Op het einde van deze meeting heeft EHBM alle noodzakelijke scores om het sterkte-zwakte rapport op te stellen.
  Binnen de twee dagen wordt het rapport door EHBM in PDF verstuurd aan de coördinator.
  Dit PDF rapport is confidentieel en wordt enkel naar het email adres van de coördinator gestuurd.
 5. De coördinator verspreidt intern het Sterkte-Zwakte rapport.
 6. Het sterkte-zwakte wordt gebruikt om strategische - operationele doelen te bepalen.
 7. Indien gewenst verzorgt EHBM begeleiding hiervoor.

KOSTPRIJS:
1000 euro (excl BTW - verplaatsingsvergoeding 0,5 € indien > 20 km van EHBM office)
inclusief begeleiding halve dag + afleveren sterkte-zwakte rapport in PDF

INFORMATIE

Na vele jaren studie en uittesten van diverse managementmodellen heeft mij geïnspireerd deze neutrale pragmatische tool te ontwikkelen die eender wie moet toelaten in korte tijd, zonder dat hiervoor enige voorkennis is vereist, een strategisch sterkte-zwakte beeld te verkrijgen van de organisatie / onderneming / afdeling. 

De systematiek en informatiegaring die men door dit self-assessment verkrijgt is helder, duidelijk en to the point. Een grafiek toont in één oogopslag waar je je op dit ogenblik bevind en zal helpen om strategische prioriteiten te kunnen bepalen. De verbeterpunten liggen op een gestructureerde manier in het rapport voor het grijpen. Ervaring leert dat deze manier van zelf-evaluatie veel capaciteit en budget doet besparen ten voordele van de werkelijke uitwerking van de strategische verbeterpunten (prioriteiten). 

Ik nodig alle leiders en managers uit organisatiecoach te zijn, te worden en te blijven om de organisatie / onderneming verder te ontwikkelen voor nog betere resultaten. Ongetwijfeld zal dit meer arbeidsvreugde voor jezelf alsook op de werkvloer creëren.

Deze sterkte-zwakte analyse tool is onderdeel van fase 1 in het ontwikkelingsmodel 'The way of managing life'.
Het is in de praktijk reeds dikwijls toegepast, lees onze referenties.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact.