Interne communicatie

Het is van groot belang dat informatie vlot wordt gecommuniceerd doorheen het werkveld, maar vooral dat hierop wordt gereageerd door leidinggevenden om de efficiëntie / effectiviteit te bewaken en zo nodig te verbeteren. We denken vooral aan artificiële of kunstmatige intelligentie van systemen die zelflerend zijn.
Artificiële of kunstmatige intelligentie kan meerdere vormen van denken toepassen:

 • probleem oplossend
 • abstraheren (abstract maken, iets weglaten)
 • reflecteren
 • leren van vorige ervaringen
  en of de totale menselijke intelligentie overstijgen met 
 • creativiteit, wijsheid en sociale vaardigheden.

Om hieraan een oplossing te bieden heeft EHBM gebaseerd op ervaringen een "Communicatie toolbox" ontwikkeld in Microsoft Access (standalone, gesplitst, SQL...) met login rechten.

De communicatie toolbox bestaat uit meerdere modules, onder andere:

 • registreren van meldingen (problemen, afwijkingen, defecten, storingen enz.)
 • registreren van interventies (buiten de gewone werkuren)
 • registreren van ongevallen of bijna ongevallen (met risicoanalyse)
 • registreren van interne en externe klachten (opvolging en beheer)
 • opstellen van shift rapporten (bij postwissels, voor teamleiders)
 • Lean manufacturing toepassen (5S -Red tags)
 • creëren van Helpdesk (chronologische todo's voor de uitvoerder)
 • creëren van Tips (hoe een oplossing kan geboden worden).

communicatietoolbox.gif

Voor meer informatie of een demo

Wens je meer informatie of graag een demo van deze applicatie, gelieve dit aanvraag formulier in te vullen.

Kostprijs

 • éénmalige licentie kost van € 3500,00;
 • leveren van ondersteuning, coaching en development op maat € 60,00 / uur;
 • verplaatsingsvergoeding van € 0.50 per km;
 • prijzen exclusief BTW

Meerwaarde

De meerwaarde van deze Communicatie toolbox is:

 • snellere informatiedoorstroming (en minder papier);
 • informatie is geregistreerd;
 • met zoekfuncties of filtering is informatie makkelijk terug te vinden;
 • informatie onmiddellijk ter beschikking (al of niet met login rechten);
 • efficiënter reageren door leidinggevenden;
 • preventieve en corrigerende maatregelen in beeld komen;
 • meerdere standaard rapporten worden gegenereerd;
 • de verantwoordelijken hebben meer overzicht wat er reilt en zeilt;
 • de opvolging informeert de eindverantwoordelijken om gepaste strategische beslissingen te kunnen laten nemen.

Plan van aanpak

Deze template modules wordt op maat aangepast, naargelang eigen behoeften.

 1. Applicatie beoordelen
  In overleg met de klant wordt de template applicatie “Communicatie toolbox”  beoordeeld en besproken voor gewenste aanpassingen.

 2. U onvangt één backend en één frontend database in een executable version (naargelang de afspraken die gemaakt worden).
  De backend database wordt gebruikt om op een lokale server te plaatsen.
  De frontend database wordt op de individuele werkstations van gebruikers geplaatst.

 3. De klant zorgt ervoor dat: software MS Access 2010 of hoger ter beschikking is;
  server ruimte wordt voorzien om de backend database te plaatsen;
  gebruiker PCs worden voorzien van MS Access 2010 of hoger.

 4. Overzetten van gegevens
  Het overzetten (importeren) van gegevens wordt in onderling overleg besproken.

 5. Instructies voor het gebruik van de applicatie zijn in help schermen in de database verwerkt.

 6. Timing van uitvoering wordt in onderling overleg afgesproken.

 7. Vertrouwelijkheid: De ondersteuning door EHBM zal in alle vertrouwelijkheid gebeuren. De inhoud van de database is eigendom van de klant en wordt door EHBM op geen enkele wijze aan derden toevertrouwd of gecommuniceerd.
  De aangepaste licentie applicatie wordt exclusief uw eigendom.

 8. Mogelijke database toepassingen:
  werkt standalone
  in netwerk omgeving (o.a. citrix)
  met PHPMyAdmin