Waarom

Het creëren van een goede balans tussen sturing en zelforganisatie is cruciaal. Door continue veranderende omstandigheden wordt het managen complexer. Van medewerkers wordt meer en meer flexibiliteit gevraagd. Hierdoor wordt onbewust stress en frustraties gecreëerd. Het vraagt het uiterste van leidinggevenden op het gebied van innovatie, creativiteit en kwaliteit om hieraan het hoofd te kunnen bieden.

homeapproach.gif

Als coach bied ik op meerdere vlakken waardevolle ruggensteun. Jarenlange ervaring hebben mij geleerd dat met gezond boerenverstand veel wordt bereikt, "Keep it simple".

Ik benader (organisatie)ontwikkeling systematisch en geïntegreerd met een praktijkgericht model 'The way of managing life'. Het is een leidraad om te leren het groeiproces te bevorderen, maar vooral te kunnen detecteren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Lees meer over mijn aanpak en de respectievelijke stappen
1 SWOT, 1 ISO, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het concept.

EHBM stimuleert, motiveert en enthousiasmeert vooral praktijkgericht.

Om het functioneren te bevorderen zijn een aantal mogelijkheden beschreven in Personal en Mental coaching.