Kwaliteitshandboek

Vooreerst moet je de vraag stellen: "Is er noodzaak aan een gestructureerd kwaliteitshandboek? ". 
Zolang alles perfect verloopt en er worden zeer goede resultaten geboekt twijfelt men hieraan. Maaaaaar, de dag dat resultaten iets minder worden zullen er eindeloze discussies ontstaan doordat men alles in vraag begint te stellen. Op die momenten heb je wel degelijk nood aan een leidraad "een kwaliteitshandboek".

Een gestructureerd kwaliteitshandboek is een handleiding om systematisch de organisatie te ontwikkelen OM discussies naar werking te vermijden en vooral resultaten te bereiken.

EHBM heeft 2 templates ter beschikking om het gewenste kwaliteitshandboek op te maken. Indien gewenst kunnen wij het kwaliteitshandboek zelf opstellen of ondersteuning bieden om dit samen te stellen.

Beide handboeken worden door uzelf opgesteld aan de hand van de verkregen template, de werking ervan zal door EHBM worden toegelicht. Meerdere documenten zijn standaard reeds ingevuld en kunnen vervolgens zelf worden aangepast.

Neem vrijblijvend contact voor een demo of meer informatie.

Kostprijs

 • éénmalige kost van € 500,00 van één template (naar keuze);
 • een template wordt geleverd in een map waarbij de documenten in MS Word & Excel worden bewerkt (veel documenten zijn reeds standaard ingevuld en kunnen gewijzigd worden);
 • EHBM biedt ondersteuning, coaching en development € 60,00 / uur indien gewenst;
 • verplaatsingsvergoeding van € 0.50 per km (indien afstand > 20 km)
 • prijzen exclusief BTW

Waarom ondersteuning

Heb je reeds een kwaliteitshandboek, evalueer het dan geregeld en stel het bij indien nodig.

In meerdere sectoren zijn er aanvullend VCA certificatieniveaus (Veiligheid Checklist Aannemers): VCA* voor onderaannemers , VCA** voor hoofdaannemers en VCA voor petrochemie .

Een kwaliteitshandboek kan opgesteld worden zonder dat certificatie verplicht is, het heeft alleszins een meerwaarde om meer duidelijkheid te krijgen in de algemene werking voor éénduidige communicatie zodat iedereen hetzelfde begrijpt om misverstanden te vermijden.

Doel:
 1. Gestructureerd kwaliteitshandboek hebben.
 2. De resultaatgerichtheid en samenwerking verbeteren.
 3. De organisatie gericht te sturen en op te volgen.
 4. Certificatie mogelijk indien gewenst.
 
Wat kunnen wij voor u doen:
 1. Ondersteuning op maat.
 2. Begeleiden en coachen.
 3. Opvolgen en evalueren handboek.
 4. Begeleiden voor certificatie.
 
Waarom
 1. Bewustwording vergroten.
 2. Competenties verhogen in (coachend) leiderschap.
 3. Draagvlak vergroten voor nog betere resultaten.
 
Voor wie bestemd
 1. Voor klein of groot, profit of non profit.
 2. Iedereen met verantwoordelijkheden.
 3. Alle betrokkenen in de organisatie.
 
Hoe werkt het
 1. Met een gepersonaliseerde template.
 2. WYSIWYG principe.
 
Systeem - Infrastructuur
 1. Toepassing voor eigen PC.
 2. Exclusief van EHBM.