Sterkte-Zwakte analyse online

resultaat.JPGEen unieke kans voor het management om online een "foto" te verkrijgen van de organisatie / onderneming / afdeling zodat je weet: " In welke ontwikkelingsfase bevindt de organisatie zich op dit ogenblik? ”.

HOE WERKT HET

 1. De organisatie duidt een coördinator voor deze uitvoering, is tevens contactpersoon voor EHBM.
 2. De coördinator vult dit contact formulier in om de nodige informatie te verstrekken voor het uitvoeren van deze bevraging.
 3. De coördinator ontvangt alle gegevens +URL link om de bevraging uit te voeren.
 4. De coördinator nodigt deelnemers (sleutelfiguren) uit om deel te nemen aan deze bevraging: 
  - elke deelnemer zal zich persoonlijk moeten registreren via de verkregen URL link van coördinator;
  - de deelnemer registreert zich door zijn naam, voornaam en email adres in te vullen;
  - na registratie wordt een
   email verzonden naar het geregistreerde email adres;
  - in de email staat de persoonlijke URL link om de bevraging te openen;
  - opgelet: deze URL link is maar éénmaal geldig.
 5. Uitvoering bevraging door de deelnemer:
  - lees de eerste pagina en klik op volgende
  - vul volgende gegevens in: groepsnaam, naam coördinator en vink Ja / Nee of je coördinator bent;
  - klikt op "volgende" waarna de eerste pagina met vragen wordt geopend;
  - lees de titel en beschrijving, hoe 1-2-3-4-5 gescoord kan worden op elke vraag;
  - klik op de link "Lees meer..." om een score te begrijpen;
  - lees het eerste aandachtspunt en geef een score van 1 tot 5;
  - op elke vraag moet gescoord worden (tekst in het groen);
  - wijzigt de tekst naar blauw, dan wijzigt de score (klik op "Lees meer..." om de score te begrijpen);
  - de volledige bevraging wordt uitgevoerd zonder onderbreking;
  - de duurtijd is ongeveer 20 à 30 min;
  - de browser mag niet gesloten worden voor het einde van de bevraging;
 6. Nadat iedereen de bevraging heeft uitgevoerd, wordt het Sterkte-Zwakte rapport opgesteld door EHBM;
 7. Het PDF rapport is confidentieel en wordt enkel naar het email adres van de coördinator gestuurd;
 8. De coördinator verspreidt intern het Sterkte-Zwakte rapport;
 9. Het sterkte-zwakte wordt gebruikt om strategische / operationele doelen te bepalen;
 10. Indien gewenst verzorgt EHBM begeleiding hiervoor.

KOSTPRIJS:
1000 euro voor het sterkte-zwakte rapport in PDF ((excl BTW)
Indien begeleiding gewenst: 250 euro per halve dag (verplaatsingsvergoeding 0,5 € indien > 20 km van EHBM office)

INFORMATIE

Na vele jaren studie en uittesten van diverse managementmodellen heeft mij geïnspireerd deze neutrale pragmatische tool te ontwikkelen die eender wie moet toelaten in korte tijd, zonder dat hiervoor enige voorkennis is vereist, een strategisch sterkte-zwakte beeld te verkrijgen van de organisatie / onderneming / afdeling. 

De systematiek en informatiegaring die men door dit self-assessment verkrijgt is helder, duidelijk en to the point. Een grafiek toont in één oogopslag waar je je op dit ogenblik bevind en zal helpen om strategische prioriteiten te kunnen bepalen. De verbeterpunten liggen op een gestructureerde manier in het rapport voor het grijpen. Ervaring leert dat deze manier van zelf-evaluatie veel capaciteit en budget doet besparen ten voordele van de werkelijke uitwerking van de strategische verbeterpunten (prioriteiten). 

Ik nodig alle leiders en managers uit organisatiecoach te zijn, te worden en te blijven om de organisatie / onderneming verder te ontwikkelen voor nog betere resultaten. Ongetwijfeld zal dit meer arbeidsvreugde voor jezelf alsook op de werkvloer creëren.

Deze sterkte-zwakte analyse tool is onderdeel van fase 1 in het ontwikkelingsmodel 'The way of managing life'.
Het is in de praktijk reeds dikwijls toegepast, lees onze referenties.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact.