Meerwaarde

 • handinhand.jpg

  mentaal sterker en weerbaarder te worden;
 • zonder schuldgevoelens te kunnen zeggen wat er moet gezegd worden;
 • gebeurtenissen/conflicten anders te benaderen en oplossingen te zoeken zonder te willen winnen;
 • meer inzicht te geven in wat en hoe je iets doet, hoe je reageert op gevoelens en emoties;
 • los te komen van beklemmende situatie.

met als streefdoel:

 • beter te presteren en mogelijkheden optimaal te benutten;
 • waarde te hechten aan de persoonlijke ontwikkeling;
 • vaardigheden beter onder de knie te krijgen;
 • vermogen tot zelfreflectie te vergroten;
 • uitdagingen aan te gaan;
 • grenzen te verleggen;
 • het beste uit jezelf te halen.

en je sterker maken door 

 1. te beschikken over een vertrouwenspersoon;
 2. te ontdekken wat je werkelijk wilt;
 3. meer duidelijkheid te krijgen in je leven;
 4. meer evenwicht in je leven verkrijgen;
 5. te beseffen dat je werkt om te leven en NIET leeft om te werken;
 6. geruggensteund wordt met positieve uitdagende impulsen;
 7. je vaardigheden en attitudes verbeteren.

Winst

Topsporters werken met trainers om de beste topprestaties te kunnen realiseren.
Dat principe kan naar iedereen van ons in elk gebied van het leven toegepast worden.