Ethische code

In het belang van de klant wordt Integriteit, Wederzijds respect, Vertrouwelijkheid en Onpartijdigheid gerespecteerd.

Alle mogelijke maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat de cliënt geen fysieke of psychische schade oploopt tijdens de sessies.

Op geen enkele wijze wordt de cliënt uitgebuit, noch financieel, noch seksueel, noch emotioneel noch op andere wijze. Er wordt niet aangestuurd op oneerlijke voorstellen of de integriteit van de cliënt kunnen schaden.

Coaching sessies worden niet afgeluisterd, geobserveerd of opgenomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

De coach verstrekt vrijblijvend adviezen. De cliënt behoudt de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

Er wordt niet gediscrimineerd op leeftijd, kleur, cultuur, handicap, etnische groep, afstamming, geslacht, levenswijze.

Er wordt gezorgd dat vertrouwelijke informatie niet achterhaald kan worden via overlappende netwerken.

De gecoachte heeft steeds het recht op eender welk moment de samenwerking te beëindigen.

Smets Willy
EHBM coach

ethischecode.png