Werkwijze

homeapproach.gifElke coaching ondersteuning is vertrouwelijk zowel in teamverband als face to face. 
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij men het gevoel krijgt dat coaching of begeleiding een meerwaarde biedt. Het concept "The way of managing life" is een allesomvattende benadering, een onderdeel ervan leidt meestal tot een coachingstraject.

Afspraken voor management coaching:

  • welk coachingstraject wordt ondersteund zal in overleg worden bepaald, is afhankelijk van het gestelde probleem;
  • offerte wordt opgesteld;
  • plaats en timing wordt flexibel geregeld bij afspraak; 

Aanpak

Als coach ben ik een aandachtig en eerbiedig luisteraar en houdt zich aan volgende ethische code.
Als coach zal ik voortdurend doordringende en nadenkende vragen stellen die toestaan dat antwoorden helderder worden. Het gebeurt dikwijls dat onderliggende problemen oorzaak zijn van belemmeringen in de ontwikkeling. Het voortdurend stellen van vragen zullen ogen verder doen opengaan en het inzicht vergroten van hoe de vooruitgang kan gestimuleerd worden. In een voortdurende proces wordt de best mogelijke aanpak samengevat. Mijn houding is steeds STIMULEREND, ENTHOUSIASMEREND en MOTIVEREND.

Opvolging

Bij facturatie zal steeds een bijlage gevoegd worden met dienstprestaties.