Intellectueel kapitaal

Intellectueel kapitaal is de som van wat alle medewerkers van een onderneming bij elkaar genomen WETEN, en wat die onderneming STERKT in de concurrentiestrijd.

GRATIS tool met PDF rapportering - VERTROUWELIJK

ik.png

Intellectueel kapitaal is intellectueel materiaal - kennis, informatie, ervaring, intellectueel eigendom - dat kan worden aangewend om rijkdom te creëren.

Het enige onvervangbare kapitaal van een organisatie is de kennis en de bekwaamheid van haar personeel. De productiviteit van dat kapitaal hangt af van de mate waarin werknemers hun competenties weten te delen met degenen die er behoefte aan hebben.

EHBM berekent het intellectueel kapitaal waarbij rekening wordt gehouden met drie kapitalen, die op hun beurt is ingedeeld in 3 criteria, elk criteria heeft 3 statements. Het correct beantwoorden van alle statements geeft als eindresultaat de waarde inschatting van het intellectueel kapitaal van de organisatie.

Indien uw organisatie bestaat uit meer dan 100 personeelsleden is het aan te raden dat elke afdeling op zich het intellectueel kapitaal laat berekenen, de som van alle afdelingen zal een duidelijkere waarde inschatting weergeven van de organisatie.

Dr W. Edwards Deming moest naar Japan gaan om zijn filosofie aanvaardbaar te maken. Dit had tot gevolg dat Japan een zeer grote voorsprong nam t.o.v Amerika. Niemand luisterde toen hij stelde:" De kosten van lage kwaliteit (i.v.m inspecties, het overdoen van werk, opbrengsten...) de kosten van uitnemendheid ver te boven gaan."

Waarom is er altijd tijd om het over te doen,
maar nooit tijd om het correct te doen?

HOE UITVOEREN

  • registreer via deze link
  • ontvang email waarin de URL kan worden geactiveerd
  • gelieve alle vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden
  • het PDF rapport worden binnen korte tijd naar het geregistreerde email adres verstuurd

Succes,

EHBM office
Willy Smets

Intellectueel kapitaal berekenen is een onderdeel van het EHBM concept "The way of managing life".