Oorzaken

Verkrijg een klankbord met ondersteuning om onzekerheden en klachten aan te pakken.

Psychosociale problemen

De gevolgen zijn niet te overzien, elkeen verwerkt dit op zijn eigen manier. Hoe hiermee omgaan is niet evident:

  • Je hebt een traumatische ervaring meegemaakt en het blijft je achtervolgen. Het trauma beheerst je leven. …
  • Je wordt gepest in uw (werk)omgeving, door vrienden, door leidinggevenden, door ...  Je wordt in een slachtoffer rol geduwd en je geraakt weerloos.
  • Hoe omgaan fysieke klachten: uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen, … 
  • Stress: Je hebt het vaak veel te druk en komt onder druk te staan. Je voelt je verantwoordelijk maar toch wordt het wat veel. Soms sluipen er foutjes in het werk die je vroeger nooit maakte. Je bent gespannen en wordt minder aangenaam in de omgang. De mentale weerbaarheid vermindert.

Grensoverschrijdend gedrag

Je wordt geconfronteerd met gedragingen waarmee je het hoegenaamd niet eens bent. Er over praten is zeer moeilijk, uit angst, voor represailles, angst om werk te verliezen ...

hulpeloos.png

Relationele problemen

Je hebt een relatieprobleem en je bent er zodanig van onder de indruk dat je niet meer weet wat te doen. Je leven is een warboel en je bent onzeker.

Negatief zelfbeeld, gedachten en gevoelens

Het beeld dat je van jezelf hebt en hoe het wordt beïnvloed door de omgeving. Op welke manier kan je negatieve gedachten en gevoelens omzetten naar positieve.

Burnout

Je voelt je opgebrand, de fut in je doen en laten ebt weg. Het uitvoeren van taken is zeer moeilijk, de altijd zo aanwezige energie in je lichaam verdwijnt meer en meer. Je lichaam weigert soms medewerking, het blokkeert al eens. Je geraakt emotioneel uitgeput.

Prestatiedruk, groeiproces

Jezelf of anderen verlangen meer resultaten. Je wilt groeien in een bepaalde vaardigheid maar je kan je niet goed oriënteren.

Veranderingen, herstructurering

Plots gebeurt er iets in je leven, aanpassen aan deze verandering is moeilijk en je ziet de toekomst somber in. 
Door herstructurering of andere omstandigheden heb je het moeilijk en je voelt je niet goed in uw vel.

Werkklimaat, teamwork

De omgeving waarmee je omgaat of werkt is niet gunstig, er is geen teamwork en het vertrouwen vermindert gaandeweg.
Een afdeling functioneert niet naar behoren, ze is niet goed op mekaar afgestemd.  Je wilt dit verbeteren maar het lukt niet.