Oorzaken

die het functioneren kunnen beïnvloeden zijn onder andere:

Psychosociale problemen

De gevolgen van het corona virus zijn niet te overzien, elkeen verwerkt dit op zijn eigen manier.
Wij bieden een klankbord om onzekerheden en klachten aan te pakken.

  • Hoe omgaan met psychische schade: angsten, depressie, trauma's, stress …
  • Hoe omgaan fysieke klachten: uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen, … 

Stress

Je hebt het vaak veel te druk en komt onder druk te staan. Je voelt je verantwoordelijk maar toch wordt het wat veel. Soms sluipen er foutjes in het werk die je vroeger nooit maakte. Je bent gespannen en wordt minder aangenaam in de omgang. De mentale weerbaarheid vermindert.

Relationele problemen

Je hebt een relatieprobleem en je bent er zodanig van onder de indruk dat je niet meer weet wat te doen. Je leven is een warboel en je bent onzeker.

Grensoverschrijdend gedrag

Je wordt geconfronteerd met gedragingen waarmee je het hoegenaamd niet eens bent. Er over praten is zeer moeilijk, uit angst, represailles ...

hulpeloos.png

Traumatische gebeurtenis

Je hebt een traumatische ervaring meegemaakt en het blijft je achtervolgen. Het trauma beheerst je leven.

Negatief zelfbeeld, gedachten en gevoelens

Het beeld dat je van jezelf hebt en hoe het wordt beïnvloed door de omgeving. Op welke manier kan je negatieve gedachten en gevoelens omzetten naar positieve.

Mobbing of pesten

Je wordt gepest in uw (werk)omgeving, door vrienden, door leidinggevenden, door ...  Je wordt in een slachtoffer rol geduwd en je geraakt weerloos.

Conflicten

Door omstandigheden heb je moeilijkheden met de omgeving of een persoon. Je kan een engagement niet nakomen of je partner wil dit niet nakomen.

Bazenstress

Je geraakt overspannen door de situatie op het werk, in vele gevallen door de manier waarop leiding wordt gegeven. Je kan het moeilijk volhouden en weet niet hoe er mee om te gaan.

Burnout

Je voelt je opgebrand, de fut in je doen en laten ebt weg. Het uitvoeren van taken is zeer moeilijk, de altijd zo aanwezige energie in je lichaam verdwijnt meer en meer. Je lichaam weigert soms medewerking, het blokkeert al eens. Je geraakt emotioneel uitgeput.

Toekomstgerichtheid

Je wilt een uitdaging aangaan maar je twijfelt, je voelt je onzeker en je kan maar niet beslissen.

Prestatiedruk, groeiproces

Jezelf of anderen verlangen meer resultaten. Je wilt groeien in een bepaalde vaardigheid maar je kan je niet goed oriënteren.

Veranderingen, herstructurering

Plots gebeurt er iets in je leven, aanpassen aan deze verandering is moeilijk en je ziet de toekomst somber in. 
Door herstructurering of andere omstandigheden heb je het moeilijk en je voelt je niet goed in uw vel.

Werkklimaat, teamwork

De omgeving waarmee je omgaat of werkt is niet gunstig, er is geen teamwork en het vertrouwen vermindert gaandeweg.
Een afdeling functioneert niet naar behoren, ze is niet goed op mekaar afgestemd.  Je wilt dit verbeteren maar het lukt niet.

Problem Solving

Je wordt met een omvangrijk probleem of situatie geconfronteerd. Je weet niet hoe eraan te beginnen.