Methodieken

ikik.pngNaargelang het probleem of gebeurtenis wordt een specifieke methodiek gehanteerd door de coach. Ziehier enkele technieken die toelaten tot coachen:

Coaching wiel

Aan de hand van het kennismakingsgesprek wordt een eerste diagnose gesteld en gevisualiseerd waar probleem zich situeert. Aan de hand van het coaching wiel wordt gezocht in welke domeinen prioriteit wordt gegeven om te verbeteren.  

Bewustwording

Door het kennismakingsgesprek krijgt de gecoachte inzicht in hoe hierop kan worden ingespeeld. 

Proces van bewustwording

Het zoeken naar evenwicht in organisatorische en persoonlijke ambities. De beste balans kan worden gecreëerd wanneer de ontwikkeling van binnenuit komt, waarbij verantwoordelijkheden worden afgetoetst en rekening wordt gehouden met kwaliteiten van anderen.

Proces van inzichten en verwachtingen

Door het hanteren van het concept 'IK-IK' wordt de organisatiecultuur bevorderd.
Vat de koe met de horens:

 • informeer, motiveer en stimuleer medewerkers op eenzelfde basis;
 • zorg ervoor dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen;
 • zorg voor een besluitvormingsstructuur en hoe afspraken worden nagekomen;
 • zorg voor een goede integratie en coördinatie van alle diensten;
 • zorg voor plezier op de werkvloer;
 • zorg voor duidelijke en herkenbare visie;
 • zorg voor een goede stijl van leidinggeven (voorbeeldfunctie, heeft een grote invloed);
 • zorg voor een juiste klantgerichtheid (richten naar de behoeften van de klant);
 • zorg voor voldoende personeelsontwikkeling en -inzet;
 • bevorder een positieve werksfeer door allerlei initiatieven te ondernemen op cultureel vlak.
 • Proces van prestatieverbetering

Dit concept kan toegepast worden bij eender welke fase van 'The way of managing life' met in het achterhoofd de waarden van de organisatie.
Problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader als ze zijn veroorzaakt.
Dit concept is uitgewerkt als ondersteuning naar alle diensten.

Personal BSC

Aan de hand van het kennismakingsgesprek wordt een Personal Balanced Scorecard opgesteld die de gecoachte moet toelaten verwachtingen en uitdagingen te realiseren met een opvolgingstabel gebaseerd volgens de principes van BSC (Norton en Kaplan). 

Enneagram

De enneagram is een beproefd systeem dat u in staat stelt beter zicht te krijgen op persoonlijke drijfveren en gedragingen. Het inspireert managers en professionals hun eigen vermogens optimaal te leren kennen / benutten en dient hierbij als een inzichtelijk en inspirerend hulpmiddel.

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Iedereen heeft een aantal kernkwaliteiten.