Efficiëntie oefening

Met covid-19 worden veel kleine en grote bedrijven / organisaties getroffen door veranderende omstandigheden die invloed hebben op de normale werking.

Iedereen wordt momenteel geconfronteerd dat alles niet meer zo van een leien dakje verloopt en het puzzelen wordt om de juiste schwung te hervinden. Vraag en aanbod wijzigt, tewerkstelling staat onder druk, bepaalde verplichtingen worden opgelegd door de overheden, dit is een uitdaging maar biedt ook niet te missen kansen. Daarom is het noodzakelijk dat de werkorganisatie zo snel mogelijk met een vergrootglas onder de loep wordt genomen.

De hamvraag is: "Blijft alles bij het oude of moeten er veranderingen doorgevoerd worden."

Elke eindverantwoordelijke (onderneming / organisatie, dienst of afdeling) is hiervoor verantwoordelijk en wordt in feite  gedwongen een doeltreffende efficiëntie oefening uit te voeren om te komen tot een gestructureerd plan van gewenste veranderingen.

homeapproach.gifDiegenen die regelmatig in het verleden een sterkte-zwakte oefening hebben uitgevoerd zullen het makkelijker hebben een efficiëntie oefening uit te voeren (fase 1a SWOT- 1a ISO).

Voor zij die hiermee geen ervaring hebben, biedt EHBM ondersteuning om dit proces gestructureerde te faciliteren.
EHBM zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid om een gestructureerd onderbouwd sterkte-zwakte rapport te verkrijgen, waarbij de strategische / operationele verbeterpunten in beeld worden gebracht en waarbij je in één oogopslag ziet: " In welke ontwikkelingsfase men zich op dit ogenblik bevindt? ”.

Neem vrijblijvend contact met EHBM facilitator Willy Smets om te weten of de efficiëntie oefening voor uw werkplek een meerwaarde betekent.

---

Lees ter informatie dit artikel gepubliceerd door de federale overheid "Hoe de werkorganisatie van je dienst optimaliseren?".
https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/teamup

Team-up is een praktische gids voor leidinggevenden en hun teams om de kritieke activiteiten van de dienst te identificeren en te beheren.

Hoe organiseer je je als team, waar moet je het misschien anders aanpakken, waarin investeer je en waarin niet, ... om de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren?

Deze gids wil de operationele leidinggevenden ondersteunen om op dienstniveau:

  • het overzicht van de activiteiten en wie waarop werkt te bewaken
  • risico’s voor discontinuïteit en onvoldoende kwaliteit op te sporen
  • prioriteiten te stellen
  • de gewenste werkorganisatie vast te leggen
  • een actieplan te maken om daartoe te komen.

Voor wie?

Team-up richt zich tot operationele leidinggevenden maar is ook een waardevolle tool voor begeleiders van de teamoefening, bijvoorbeeld HR-partners, change managers of KM-verantwoordelijken.