8. Reenginering

Creëer een nieuwe wereld van de werkomgeving (ook change management genaamd). Het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden is een moeilijke maar uitdagende opdracht.

8reengineering.jpg

Achtergrond en context

Een formele definitie van herschepping zou kunnen zijn:
De fundamentele heroverweging en de radicale nieuwe opzet van bedrijfsprocessen om drastische verbeteringen in eigentijdse normen van prestatie, zoals kosten, kwaliteit, service en snelheid te bereiken. (Auteur: Michael Hammer en James Champy in hun boek ”De bijl aan de wortel”)

Herscheppen is het zoeken naar nieuwe modellen van het werk (helemaal opnieuw beginnen). Aan tradities hebben we niets. Herschepping is een nieuw begin.

Doelstelling

Opstellen van een ontwerp voor vernieuwing, herstructurering of het oprichten van een nieuwe unit.

Uitvoering in de praktijk

EHBM ondersteunt de organisatie volledig in dit traject volgens de opdracht.
We geven enkele voorbeelden die aanleiding kunnen geven tot onderzoek naar het opstellen van een vernieuwd organisatieontwerp of het creëren van een ontwerp voor het oprichten van een nieuwe afdeling:

 • Organisatiestructuren veranderen -> van hiërarchisch naar vlakke structuur
 • Werkeenheden veranderen: van functionele afdelingen naar procesteams
 • Banen veranderen -> van simpele taken tot multidimensionaal werk
 • Topfunctionarissen veranderen -> van scoretellers tot leidersfiguren
 • De functie van manager verandert: van supervisor naar coach
 • De bevoegdheden van de werknemer verandert: van supervisie naar meer bevoegdheden
 • De voorbereiding op een nieuwe baan verandert: van opleiding tot vorming
 • Het zwaartepunt van prestatienormen en beloning verschuift: van activiteiten naar resultaten
 • De criteria voor promotie verandert: van prestaties naar talent
 • Waarden veranderen: van protectionistisch naar productief
 • verschillende banen worden tot één baan gecombineerd
 • mensen op de werkvloer nemen beslissingen
 • stappen in het proces worden in een natuurlijke volgorde afgehandeld
 • processen hebben meer versies
 • het werk wordt op een zinvolle plek uitgevoerd
 • minder behoefte aan controle
 • het oplossen van tegenstrijdigheden wordt tot een minimum beperkt
 • combinatie van gecentraliseerde/gedecentraliseerde operatie<

Voordelen

 • minieme capaciteitsinvestering
 • kant en klaar eindproduct op maat
 • ontwerp met draagvlak
 • flexibel in aanpak

Ervaringen

Na het lezen van het organisatieontwerp heeft de opdrachtgever een duidelijk toekomstperspectief van de organisatie/afdeling, en weet welke kosten en baten er verwacht worden van de nieuwe oriëntering.
Tijdens de uitvoering van fase 8 wordt concrete vorm gegeven aan nieuwe uitdagingen of herstructurering.

Vervolgens zou men kunnen denken aan heroverweging van bedrijfsprocessen.