1a. SWOT

Zelf-evaluatie

Door het uitvoeren van een zelf-evaluatie door sleutelfiguren binnen de eigen organisatie/onderneming wordt, aan de hand van een sterkte-zwakte analyse, een discussie op gang gebracht die toelaat op een snelle en gestructureerde wijze strategische verbeterpunten te bepalen.

Achtergrond en context

Organisatie-evaluatie: Wellicht een van de moeilijkste taken voor het management is precies te weten wat er gaande is in de organisatie. Systemen voor informatievergaring lijken slechts een beperkt, incompleet en vooringenomen zicht op de realiteit te geven. Er moeten methoden ontwikkeld worden om dit te corrigeren, zodat slecht nieuws u net zo goed bereikt als goed nieuws.

Er wordt veel tijd, capaciteit en geld geïnvesteerd om sterkten en zwakten te detecteren om strategische verbeterpunten (prioriteiten) te kunnen bepalen. Met deze pragmatische aanpak wordt gegarandeerd tijd, capaciteit en geld bespaard, maar wordt evengoed continu verbeterd.

In korte tijd kan elke organisatie een zelf-evaluatie uitvoeren op basis van een managementmodel.

Zelf-evaluatie

In korte tijd kan elke organisatie een zelf-evaluatie uitvoeren op basis van een managementmodel waarbij:

 • sterkten en zwakten in korte tijd worden ontdekt;
 • strategische prioriteiten bepaald kunnen worden;
 • en ideeën verkregen worden die een oplossing kunnen bieden voor deze strategische prioriteiten.

Wij hanteren als leidraad de principes van het EFQM omdat dit een overkoepelend, geïntegreerd en een integrale aanpak heeft dat het volledige organisatiemanagement raakt.

Het behalen van goede kernresultaten en het bereiken van resultaten met betrekking tot klanten, medewerkers en samenleving, bereikt men door een goed leiderschap dat het beleid & strategie, zijn medewerkers, partners, middelen en processen stuwt. Hoe bereikt men uitmuntendheid? Echte kwaliteit stopt niet bij procesbeheersing of een prima service. Integrale kwaliteit in het bedrijfsbeleid integreren is de enige manier om continu te verbeteren.

Doelstelling

Samen met een aantal sleutelfiguren van de organisatie wordt in korte tijd een "foto" van de organisatie genomen om te weten: " In welke ontwikkelingsfase bevindt de organisatie zich? ”. 

Meerwaarden voor de organisatie

 • het managementstuur blijft in eigen handen;
 • de objectiviteit wordt vergroot door eigen medewerkers te betrekken;
 • de eigen expertise en ervaringen worden gebundeld;
 • de kost efficiënte manier van werken;
 • het resultaat is "invented here";
 • tijdrovende meetings worden vermeden;
 • er wordt kort op de bal en de realiteit ingespeeld.

Voordelen voor de uitvoerder (sleutelfiguren)

 • de anonimiteit wordt gewaarborgd;
 • de overzichtelijke en gebruiksvriendelijke uitvoering;
 • er wordt een korte inspanning gevraagd op een zelf gekozen moment en plaats;
 • de uitvoerder ziet zelf de resultaten;
 • de transparantie en openheid van het proces.

Extra voordelen

 • de betrokkenheid en inspraak wordt verhoogd in de organisatie;
 • niet bespreekbare informatie wordt bekomen;
 • de snelheid van informatiegaring wordt verhoogd;
 • de efficiënte en effectieve aanpak.

Benchmarking

Een benchmark is gemakkelijk realiseerbaar doorheen de organisatie.

1azelfevaluatie.png