VAPH

dienstverlening (PAB of VPH) - psychosociale ondersteuning

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor personen met een handicap. Zorg jezelf voor een persoon met een handicap, dan kan enige psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn.

De begeleiding richt zich op de psychosociale ondersteuning van de budgethouder alsook van de begeleiders. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en bestaat uit individuele gesprekken. 

We helpen bij het zoeken naar de beste oplossing:

 • PAB: persoonlijke-assistentiebudget is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.

 • VPH: persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Wat mag je verwachten:

 • budgetbesteding: organiseren en opvolgen (houdt het heft in handen);
 • duurzaam zoeken naar aangepaste zorgverstrekking;
 • conflict en stress situaties beheersen;
 • traumatische situaties verwerken;
 • ...

EHBM is geregistreerd met Nace code :

 • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
 • Met als taak:
  Inhoudelijk één-op-één psychosociale ondersteuning bieden om zijn/haar leven te helpen organiseren. Samen met zijn/haar sociale context (ouders, voogd...)  nadenken en spreken over de organisatie van het huishouden, de organisatie van de administratie en financiën, het omgaan met zijn handicap en hoe bescherming wordt geboden tegenover zijn omgeving en zichzelf.

ik.png