Communicatie Toolbox

De manier van communiceren en vooral wat er met de informatie gebeurt is een hot item. De manier van informatiegaring is voor leidinggevenden uiterst belangrijk. Het is van het grootste belang op de hoogte te blijven en te kunnen reageren als het moet om de efficiëntie en de effectiviteit te verbeteren.

Om hieraan een oplossing te bieden heeft EHBM gebaseerd op ervaring een "Communicatie toolbox" ontwikkeld in Microsoft Access (standalone, gesplitst, SQL...)

Deze toolbox bestaat uit meerdere modules, zoals onder andere:

 • registreren van meldingen (mankementen, afwijkingen, storingen enz.)
 • registreren van interventies (buiten de gewone werkuren)
 • registreren van ongevallen of bijna ongevallen (met risicoanalyse)
 • registreren van interne en externe klachten (opvolging en beheer)
 • opstellen van shift rapporten (bij postwissels, voor teamleiders)
 • Lean manufacturing toepassen (5S -Red tags)
 • creëren van Helpdesk (chronologische todo's voor uitvoerders)
 • creëren van Tips (hoe een oplossing kan geboden worden bij een probleem of klacht).

Meerwaarde

De meerwaarde van deze Communicatie toolbox is, onder andere:

 • snellere informatiedoorstroming (en minder papier)
 • informatie is geregistreerd
 • met zoekfuncties is informatie makkelijk terug te vinden
 • informatie onmiddellijk ter beschikking (sommige met login rechten)
 • er efficiënter kan gereageerd worden door leidinggevenden
 • preventieve en corrigerende maatregelen in beeld komen
 • meerdere standaard rapporten worden gegenereerd
 • de verantwoordelijken hebben meer overzicht wat er reilt en zeilt
 • de opvolging informeert de eindverantwoordelijken om gepaste strategische beslissingen te kunnen laten nemen

Plan van aanpak

Deze template modules wordt op maat aangepast, naargelang eigen behoeften.

 1. Applicatie beoordelen
  In overleg met de klant wordt de template applicatie “Communicatie toolbox”  beoordeeld en besproken voor mogelijke development aanpassingen. 
  EHBM zal de applicatie op maat aanpassen en opleveren.

 2. U onvangt één backend en één frontend database in een executable version (naargelang de afspraken die gemaakt worden).
  De backend database wordt gebruikt om op een lokale server te plaatsen.
  De frontend database wordt op de individuele werkstations van gebruikers geplaatst.

 3. De klant zorgt ervoor dat: software MS Access 2010 of hoger ter beschikking is;
  server ruimte wordt voorzien om de backend database te plaatsen;
  gebruiker PCs worden voorzien van MS Access 2010 of hoger.

 4. Overzetten van gegevens
  Het overzetten van gegevens wordt in onderling overleg besproken.

 5. Instructies voor het gebruik van de applicatie zijn in help schermen in de database verwerkt.

 6. Timing van uitvoering wordt in onderling overleg afgesproken.

 7. Vertrouwelijkheid: De ondersteuning geboden door EHBM gebeurt in alle vertrouwelijkheid. De inhoud van de database is eigendom van de klant en wordt door EHBM op geen enkele wijze aan derden toevertrouwd of gecommuniceerd.
  De aangepaste applicatie “Communicatie toolbox” wordt exclusief eigendom van de klant.

 8. Mogelijke database toepassingen:
  werkt standalone
  in netwerk omgeving
  in samenwerking met PHPMyAdmin

Voor meer informatie of een demo

Wens je meer informatie of graag een demo van deze applicatie, of gelieve ons vrijblijvend te contacteren.