Kwaliteitshandboek opstellen

De hamvraag is, is er noodzaak aan een gestructureerd kwaliteitshandboek. Zolang alles perfect verloopt en er worden zeer goede resultaten geboekt twijfelt men hieraan. 
Maaaaaar, de dag dat resultaten iets minder worden zullen er eindeloze discussies ontstaan doordat men alles in vraag begint te stellen. Op die momenten heb je wel degelijk nood aan een leidraad "een kwaliteitshandboek".

Een gestructureerd kwaliteitshandboek is een handleiding om systematisch de organisatie te ontwikkelen OM betere resultaten te bereiken. EHBM biedt 2 templates ter beschikking gesteld om een handboek volgens keuze op te maken. Op vraag stellen wij het handboek zelf op of bieden ondersteuning om gestructureerd een kwaliteitshandboek op te stellen.

Waarom ondersteuning

Heb je reeds een kwaliteitshandboek, evalueer het dan geregeld en stel het bij indien nodig.

In meerdere sectoren zijn er aanvullend VCA certificatieniveaus (Veiligheid Checklist Aannemers): VCA* voor onderaannemers , VCA** voor hoofdaannemers en VCA voor petrochemie .

Een kwaliteitshandboek kan opgesteld worden zonder dat certificatie verplicht is, het heeft alleszins een meerwaarde om meer duidelijkheid te krijgen in de algemene werking voor √©√©nduidige communicatie zodat iedereen hetzelfde begrijpt om misverstanden te vermijden.

Doel:
 1. Gestructureerd kwaliteitshandboek hebben.
 2. De resultaatgerichtheid en samenwerking verbeteren.
 3. De organisatie gericht te sturen en op te volgen.
 4. Certificatie mogelijk indien gewenst.
 
Wat kunnen wij voor u doen:
 1. Ondersteuning op maat.
 2. Begeleiden en coachen.
 3. Opvolgen en evalueren handboek.
 4. Begeleiden voor certificatie.
 
Waarom
 1. Bewustwording vergroten.
 2. Competenties verhogen in (coachend) leiderschap.
 3. Draagvlak vergroten voor nog betere resultaten.
 
Voor wie bestemd
 1. Voor klein of groot, profit of non profit.
 2. Iedereen met verantwoordelijkheden.
 3. Alle betrokkenen in de organisatie.
 
Hoe werkt het
 1. Met een gepersonaliseerde template.
 2. WYSIWYG principe.
 
Systeem - Infrastructuur
 1. Toepassing voor eigen PC.
 2. Exclusief van EHBM.
 

Voor meer informatie contacteer ons vrijblijvend.