PersoonlijkOntwikkelingsPlan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (kortweg POP model genoemd) is enerzijds een afspraak die je maakt met jezelf, en anderzijds indien gevraagd met je werkgever. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever ondersteunt je hierin door je de nodige tijd en middelen ter beschikking te stellen (zolang het maar realistisch blijft).

Het is niet eenvoudig om dit zomaar gestructureerd in beeld te brengen, jezelf in vraag stellen is op zich al niet gemakkelijk. Ik help hierbij met een online toepassing.

Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst:

 • In welke richting wil je evolueren?
 • Welke zijn je sterkten en zwakten?
 • Welke stappen kan je zetten om verder te ontwikkelen?

Wat mag je verwachten?

Wij maken het persoonlijk ontwikkelingsrapport concreet in PDF document aan de hand van scores via de online tool. Hiermee komen in één oogopslag de sterkten en zwakten in beeld. Bij het rapport wordt informatie gegeven hoe je ontwikkelingsplan concreet te maken.

Procedure POP online:

 • doe een aanvraag voor het uitvoeren van een POP bevraging;
 • open de URL die wordt toegestuurd per email;
 • lees aandachtig de instructies en registreer;
 • laat je niet helpen bij het invullen van de scores;
 • je persoonlijke mening is het belangrijkst;
 • per stelling kan maar één antwoord geselecteerd worden (lees de bijhorende teksten om het beter te begrijpen);
 • de bevraging duurt ongeveer 15 minuten.
 • lees het POP rapport en analyseer;
 • de laatste pagina in het POP rapport is de template waarin je het ontwikkelingsplan concreet maakt;
 • Het geeft jou een leidraad om gestructureerd te kunnen communiceren met leidinggevenden (indien noodzakelijk)

Kostprijs

 • op de laatste pagina na de uitvoering wordt gevraagd het verschuldigde bedrag van € 25 over te maken naar de coördinaten op deze pagina vermeld;
 • na ontvangst van betaling wordt het POP rapport (20 blz) in PDF formaat verstuurd naar het geregistreerde e-mail adres;

VERTROUWELIJKHEID

 • Het rapport is 100% vertrouwelijk en wordt enkel aan het geregistreerde e-mail adres verstuurd;
 • Wij communiceren met niemand over jouw POP rapport;
 • Het rapport is er enkel om jezelf te helpen en niemand anders;
 • Het is niet de bedoeling dat het POP rapport wordt overhandigd aan leidinggevenden of derden (jijzelf beslist hierover);
 • Het is en blijft een persoonlijk rapport ook als dit vergoed wordt door de werkgever;
 • Geen enkel persoonlijk resultaat wordt door ons kenbaar gemaakt in een presentatie of voorstelling.

MEERWAARDE VOOR DE ORGANISATIE

 • Het organisatorisch denken te bevorderen, vooral bij veranderingen
 • De voordelen van het systemisch denken te begrijpen 
  Oorzaak en GEVOLG : Visie -> Missie -> Strategie -> Targets
 • Het functionerings- en evaluatiegesprek met inbreng van de medewerker te onderbouwen
 • De samenwerking te verbeteren.

De POP tool is een onderdeel van fase 5 in het ontwikkelingsmodel 'The way of managing life'.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact.

Brochure POP model